Kui on aeg juhiluba ära vahetada, siis mine lihtsalt Maanteeameti kodulehele www.mnt.ee ja
vali uue juhiloa saamise viis (posti teel või kohapeal). PS juhiloa saab ära vahetada aasta
jooksul pärast selle kehtivuse lõppemist.